فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 97

فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 97

فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 97

فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 97

ابنیه

مکانیک

برق

راه و باند

راهداری

نگهداری راه آهن

انتقال آب

توزیع آب

چاه

آبیاری و زهکشی

سد سازی

انتقال فاضلاب

توزیع آب روستایی

قنات

آبیاری تحت فشار

آبخیزداری

ترمیم نوارحفاری

 

تعداد فایل:17 عدد

فرمت فایل: اکسل

فایل ها فریز شده بوده و به راحتی آیتمهای قابل سرچ و دسته بندی هستند

کلیه فهرست بهای سال 97( تمامی رشته ها)


دسته:

فهرست بها اکسل کلیه رشته ها سال 97

خرید آنلاین